ارسال گزارش هفتگی

ارسال گزارش هفتگی برای پشتیبان جهت بررسی روند تمرینات , جلوگیری از اشتباه انجام دادن دوره و جهت سهولت کاری شما انجام شده است

ارسال گزارش هفتگی کاملا اجباریست و برای استفاده از گارانتی و ضمانت پکیج تیم قد بلند باید گزارشات هفتگی خود را به صورت کامل ارسال کنید در غیر این صورت امکان استفاده از گارانتی برای عودت وجه وجود نخواهد داشت – تیم قد بلند هیگونه مسئولیتی در صورت عدم ارسال گزارشات هفتگی به صورت منظم در قبال عدم نتیجه ندارد.

روند کار به این صورت میباشد که در پایان هر هفته (فقط جمعه ها میتوانید ارسال کنید و به فرم هایی که در روز های دیگر ارسال بشود ترتیب اثر داده نخواهد شد ) شما یک گزارش هفتگی که شامل 15 سوال میباشد پر میکنید و برای پشتیبانان در قسمت ( ارسال تیکت < انتخاب دپارتمان ارسال گزارش هفتگی < انتخاب نوع تیکت ارسال گزارش و پیوست کردن عکس این فرم در پایین صفحه ارسال تیکت ) ارسال میکنید

پشتیبانان بین 1 – 5 روز کاری آن ها را بررسی و در صورتی که مشکلی در روند شما ببینند در جواب همان تیکت به شما خواهند داد

در صورتی که متن < تایید روند تمرینات > در پاسخ تیکت برای شما ارسال شد به این معنا میباشد که روند بدون مشکل در حال انجام میباشد و در صورتی که مشکلی باشد در همان تیکت به شما توضیحات خواهند داد .

نمونه فرم روند تمرینات را در عکس زیر مشاهده میکنید :

فایل آماده این فرم برای پرینت در انتهای همین صفحه برای دانلود قرارداده میشود لذا از آن برای هر هفته یک عدد کپی بگیرید و با پر کردن آن با خودکار و یا در صورت در دسترس نبودن کپی همین سوالات را + جواب روی یک کاغذ به صورت دستنویس بنویسید و هر هفته جمعه ها برای ما ارسال کنید

نوشتن نام و نام خانوادگی , تاریخ , و امضا در پایین برگه فراموش نشود .