ارسال گزارش هفتگی

ارسال گزارش هفتگی برای پشتیبان جهت بررسی روند تمرینات , جلوگیری از اشتباه انجام دادن دوره و جهت سهولت کاری شما انجام شده است

روند کار به این صورت میباشد که در پایان هر هفته (فقط جمعه ها میتوانید ارسال کنید و به فرم هایی که در روز های دیگر ارسال بشود ترتیب اثر داده نخواهد شد ) شما یک گزارش هفتگی که شامل 15 سوال میباشد پر میکنید و برای پشتیبانان در قسمت ( ارسال تیکت < انتخاب دپارتمان ارسال گزارش هفتگی < انتخاب نوع تیکت ارسال گزارش و پیوست کردن عکس این فرم در پایین صفحه ارسال تیکت ) ارسال میکنید

پشتیبانان بین 1 – 5 روز کاری آن ها را بررسی و در صورتی که مشکلی در روند شما ببینند در جواب همان تیکت به شما خواهند داد

در صورتی که متن < تایید روند تمرینات > در پاسخ تیکت برای شما ارسال شد به این معنا میباشد که روند بدون مشکل در حال انجام میباشد و در صورتی که مشکلی باشد در همان تیکت به شما توضیحات خواهند داد .

نمونه فرم روند تمرینات را در عکس زیر مشاهده میکنید :

فایل آماده این فرم برای پرینت در انتهای همین صفحه برای دانلود قرارداده میشود لذا از آن برای هر هفته یک عدد کپی بگیرید و با پر کردن آن با خودکار و یا در صورت در دسترس نبودن کپی همین سوالات را + جواب روی یک کاغذ به صورت دستنویس بنویسید و هر هفته جمعه ها برای ما ارسال کنید

نوشتن نام و نام خانوادگی , تاریخ , و امضا در پایین برگه فراموش نشود .